Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2018

JestemBogiem
5885 6d97 500
Reposted fromobliviate obliviate vianieobecnosc nieobecnosc

September 22 2017

JestemBogiem
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathedogs thedogs
JestemBogiem
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viaoutkapa outkapa
JestemBogiem
3929 53e7 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viascorpix scorpix
JestemBogiem
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
7567 df12 500
JestemBogiem

March 16 2017

JestemBogiem
6221 9758
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadrugs drugs

March 02 2017

JestemBogiem
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 28 2017

JestemBogiem
JestemBogiem
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamorsik morsik
JestemBogiem
JestemBogiem
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
JestemBogiem
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
JestemBogiem
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix
JestemBogiem
JestemBogiem
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 24 2017

JestemBogiem
5609 41a6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapamieciodlegle pamieciodlegle
JestemBogiem
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viareloveution reloveution
JestemBogiem
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl