Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

JestemBogiem
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathedogs thedogs
JestemBogiem
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viaoutkapa outkapa
JestemBogiem
3929 53e7 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viascorpix scorpix
JestemBogiem
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
7567 df12 500
JestemBogiem
JestemBogiem
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathedogs thedogs
JestemBogiem
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viaoutkapa outkapa
JestemBogiem
3929 53e7 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viascorpix scorpix
JestemBogiem
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
7567 df12 500
JestemBogiem
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathedogs thedogs
JestemBogiem
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viaoutkapa outkapa
JestemBogiem
3929 53e7 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viascorpix scorpix
JestemBogiem
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
JestemBogiem
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathedogs thedogs
JestemBogiem
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viaoutkapa outkapa
JestemBogiem
3929 53e7 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viascorpix scorpix
JestemBogiem
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathedogs thedogs
JestemBogiem
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl