Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

JestemBogiem
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
JestemBogiem
Reposted frommeem meem viajadex jadex
JestemBogiem
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
JestemBogiem

July 09 2015

JestemBogiem
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaRedPenny RedPenny

July 08 2015

JestemBogiem
nigdy nie powiem Ci, że trudno zasypia się samej w łóżku, w którym pościel jeszcze pachnie Tobą.
Reposted fromnotenough notenough viasmutnazupa smutnazupa
JestemBogiem
People will leave you, but that doesn’t mean it is your fault.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty

July 07 2015

JestemBogiem
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— — Lena Katarina Swanberg
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
JestemBogiem
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viaglupiasuka glupiasuka
JestemBogiem
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
JestemBogiem
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
JestemBogiem
spróbuj. może nie będzie warto, może się rozczarujesz, ale po prostu kurwa spróbuj. 

July 06 2015

JestemBogiem
0593 8f2e
Reposted fromillidan illidan viatulele tulele
JestemBogiem
jesteś moim spokojem i moim szczęściem, a irytować się na szczęście to tak, jakby je sobie odbierać. nie wyobrażam sobie, żebyś mogła mnie zirytować.
— ♥
JestemBogiem
JestemBogiem
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
JestemBogiem
Tak często myśle co u Ciebie... Kiedyś przyjaciele, a dzisiaj?
— ...
Reposted fromlike-you like-you viasewinglover sewinglover
JestemBogiem
Ile było znajomości,które miały nie kończyć się nigdy?
Reposted frommadlajn madlajn viasewinglover sewinglover
JestemBogiem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl