Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

JestemBogiem
6221 9758
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadrugs drugs

March 02 2017

JestemBogiem
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 28 2017

JestemBogiem
JestemBogiem
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamorsik morsik
JestemBogiem
JestemBogiem
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
JestemBogiem
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
JestemBogiem
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix
JestemBogiem
JestemBogiem
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 24 2017

JestemBogiem
5609 41a6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapamieciodlegle pamieciodlegle
JestemBogiem
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viareloveution reloveution
JestemBogiem
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viareloveution reloveution
JestemBogiem
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viareloveution reloveution

February 14 2017

JestemBogiem
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
JestemBogiem
Reposted frommeem meem viajadex jadex
JestemBogiem
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
JestemBogiem

July 09 2015

JestemBogiem
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaRedPenny RedPenny

July 08 2015

JestemBogiem
nigdy nie powiem Ci, że trudno zasypia się samej w łóżku, w którym pościel jeszcze pachnie Tobą.
Reposted fromnotenough notenough viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl