Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

JestemBogiem
1042 8acd
JestemBogiem
6189 f2d8

July 05 2015

JestemBogiem

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

JestemBogiem
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
JestemBogiem
JestemBogiem
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viasavor savor
JestemBogiem
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viasavor savor
JestemBogiem
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasavor savor
JestemBogiem
1373 2a5e 500
Reposted fromlotnamada lotnamada viasavor savor
JestemBogiem
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viasavor savor
JestemBogiem
3752 b177
Reposted fromlittlefool littlefool viatulele tulele

July 04 2015

JestemBogiem
Drowning. You're thinking of drowning.
Reposted fromfabs3 fabs3 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
JestemBogiem
7439 5960 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatulele tulele
JestemBogiem
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatulele tulele
JestemBogiem
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
JestemBogiem
Latałem sobie dziś nad miastem
To było takie wykurwiaste
Paliłem sobie w chmurkach trawkę
Bo taką kurwa mam zajawkę
— Bonson/Matek - Piotruś Pan
JestemBogiem
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaakrew akrew
JestemBogiem

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viaakrew akrew
JestemBogiem
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viaakrew akrew
JestemBogiem
5337 3d06 500
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl